Vragen en zorgen om vermissing Anne Faber

10 oktober 2017

De vermissing van Anne Faber houdt het dorp Den Dolder en onze samenleving in de greep. We leven intens mee met iedereen die van Anne Faber houdt.

Wij weten dat bij onze buren veel vragen en onzekerheden leven over wat er gebeurd is. Het gaat ons aan het hart dat er grote ongerustheid is ontstaan en dat dit onze omwonenden raakt in hun directe leefomgeving.

De vermissing roept bij een ieder veel emoties en vragen op. Ook bij onze patiënten en medewerkers.

Voor nu is alles erop gericht Anne Faber te vinden en we helpen bij het onderzoek van politie en justitie zo goed als we kunnen.

We begrijpen dat er veel vragen en zorgen zijn over de veiligheid rondom de Forensische Psychiatrische Afdeling.

In bijgaand document hebben we de belangrijkste informatie daarover samengevat. We realiseren ons dat we hiermee niet alle vragen en zorgen wegnemen, maar we hopen dat het toch enige duidelijkheid geeft over onze werkwijze.

Wij gaan graag, zodra het onderzoek is afgerond, met onze omwonenden in gesprek.

Floor van Dijk, psychiater en bestuurder Aventurijn
Roxanne Vernimmen, psychiater en bestuurder Altrecht