Verwijzen van kinderen en jeugdigen uit de stad Utrecht

2 augustus 2017

Altrecht kan kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek, die woonachtig zijn in de stad Utrecht, voorlopig helaas niet meer direct in behandeling nemen. Als een kind of jongere uit de Stad Utrecht bij ons wordt aangemeld, dan nemen wij contact op met de verwijzer om te bespreken of er een passend alternatief beschikbaar is. Wanneer geen passend alternatief beschikbaar is, leggen we de verwijzing anoniem voor aan de Commissie Passend alternatief van de gemeente Utrecht. Pas na goedkeuring van deze commissie kan Altrecht het kind of de jongere in behandeling nemen. Wij ontvangen een reactie van de commissie op dit moment binnen een week.

Verwijzingen naar Rintveld Eetstoornissen zijn van deze regeling uitgesloten, omdat Rintveld Eetstoornissen deel uitmaakt van het Landelijk Transitie Arrangement.