Vertel-herstel-lunch op donderdag 1 december

25 november 2016

Donderdag 1 december is er weer een vertel-herstel-lunch. Maayke vertelt haar herstelverhaal. Zij werkt als casemanager met ervaringsdeskundigheid in een FACT-team, is WRAP-facilitator en alleenstaand moeder van 3 kinderen.

Maayke vertelt onder andere over haar jeugd: “Er was geen ruimte om me als kind te gedragen, om echt kind te zijn. Ik probeerde me dan ook onzichtbaar te maken. Toen dit niet lukte, heb ik op andere manieren geprobeerd te overleven. Hier ben ik niet zonder kleerscheuren uit gekomen. Ook draag ik gedichten voor die ik in moeilijke perioden heb geschreven, om een beeld te schetsen van hoe ik me voelde of nog wel eens voel. Daarnaast wil ik stilstaan bij herstelmomenten, en dit doe ik aan de hand van de methode Yucel waarin ik onlangs getraind ben: wat helpt me, waar haal ik kracht uit en ook wat drukt op me.” (De Yucelmethode spreekt een visuele blokkentaal en is daarmee een speelse en vernieuwende methode om te ‘bouwen aan herstel’.)

Wees welkom op de laatste vertel-herstel-lunch van het jaar 2016! (Na deze lunch is er een ‘winterstop’ de volgende vertel-herstel-lunch staat gepland op 2 februari 2017.) Door middel van het organiseren van een vertel-herstel-lunch wil het team ervaringsdeskundigheid je de kracht van herstelverhalen laten ervaren. Het vertellen van een ervaringsverhaal maakt sterk en krachtig en speelt zo een belangrijke rol in herstel. Maar niet alleen het vertellen, ook het luisteren en het delen van ervaringen is van onschatbare waarde tijdens een herstelproces.

Wanneer: donderdag 1 december 2016

Waar: vergaderzaal 4/5 (WA-huis, Lange Nieuwstraat 119 / Utrecht)

Programma: 12:25 – 12:30: Inloop

12:30 -13:00: Herstelverhaal

(13:00 Gelegenheid om stilletjes weg te gaan)

(13:00 Gelegenheid om stilletjes aan te schuiven)

13:05-13:45 Herstelverhaal

13:45 Einde

Aanmelden: stuur een email naar Anne Evers (contactpersoon): a.evers@altrecht.nl

Iedereen is welkom, medewerkers, patiënten, behandelaren, familie en vrienden! Neem dus gerust iemand mee. Wij proberen rekening te houden met werktijden door te kiezen voor een vertelprogramma onder lunchtijd. Toegang is gratis en voor een lunch wordt gezorgd.

Vervolgdata:

Do 2-2-2017  

Do 2-3-2017

Do 6-4-2017

Do 4-5-2017

Do 1-6-2017

Zomerstop

Do 7-9-2017

Do 5-10-2017

Do 2-11-2017

Do 7-12-2017