Update: berisping Regionaal Tuchtcollege

30 maart 2021

Op 24 maart jl. is er door de VPRO (Argos) een bericht op hun website geplaatst over een zaak die voorlag bij het Regionaal Tuchtcollege gericht aan een medewerker van Altrecht. Altrecht heeft de uitspraak van het tuchtcollege – een berisping aan het adres van een inhoudelijke leidinggevende – ontvangen en op basis daarvan passende maatregelen genomen.

Gevolgen

De medewerker van Altrecht legt per direct de rol van inhoudelijk leidinggevende en (regie)behandelaar neer. Er wordt geen beroep aangetekend tegen de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege.

Belang van vertrouwen

Altrecht betreurt deze situatie en kan nooit voldoende benadrukken hoe groot het belang van vertrouwen tussen patiënten, hun naasten en behandelaren is. We leren en verbeteren en blijven onverminderd kritisch op de kwaliteit van zorg die Altrecht biedt aan patiënten en hun naasten.

Bent u patiënt bij Altrecht en heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met uw behandelaar.