Tweede Quarantainer bij Altrecht Ouderenpsychiatrie in Zeist

12 mei 2020

Vandaag is bij Altrecht in Zeist een tweede Quarantainer in gebruik genomen. De Quarantainer staat bij de kliniek Ouderenpsychiatrie. Hier verblijven ouderen met psychiatrische problemen of levensfaseproblematiek. Omdat het Coronavirus grote risico’s met zich meebrengt voor deze (vaak) kwetsbare groep, hebben de meeste patiënten geen mogelijkheid om bezoek te ontvangen. Contact met familie en naasten ging vooral digitaal. Gelukkig komt daar door de plaatsing van de Quarantainer nu verandering in! Eerder werd bij het WA Huis in Utrecht de allereerste Quarantainer van Nederland geplaatst. Daar maken veel patiënten en hun familie/naasten gebruik van de Quarantainer. Dus wegens succes is nu een tweede in Zeist geplaatst.

Over De Quarantainer
De Quarantainer is een container, met daarin twee compartimenten die door een glazen wand afgescheiden zijn van elkaar. In de container wordt er gecommuniceerd via een intercomsysteem en beide compartimenten hebben een eigen ingang. De Quarantainer is gecreëerd met behulp van een medisch partner en wordt na elke ontmoeting grondig gereinigd. Op deze manier biedt de uitvinding uitkomst aan onze patiënten en hun familie en naasten, zo kunnen ze elkaar toch zien.

Hoe werkt het?
Familie en naasten kunnen een afspraak maken om te komen via het verplegend team van de unit waar de patiënt verblijft. Er zal voldoende tijd gepland worden tussen de bezoeken in zodat hygiëne maatregelen getroffen kunnen worden. Er kan een persoon tegelijkertijd op bezoek komen, met uitzondering van kinderen t/m 12 jaar. Uiteraard wordt familie en naasten gevraagd zich te houden aan de richtlijnen zoals die door het RIVM zijn gesteld.