Tom Rusting benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

2 mei 2019

Trots zijn we op onze collega Tom Rusting, die tijdens de nationale lintjesregen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tom kreeg zijn onderscheiding onder andere voor zijn bijdrage aan de familiecoaching.

Als betrokken en lieve vader wilde Tom graag betrokken zijn bij de zorg voor zijn psychiatrisch zieke zoon. Samen met Tiny van Hees bedacht hij een manier om naasten te ondersteunen en noemde dit ‘familiecoaching’.

Het succes van de familiecoaching is groot. Altrecht, naastbetrokkene en patiënten kunnen nu profiteren van de familiecoaching en daarmee is de prognose van patiënten verbeterd en de tevredenheid onder naastbetrokkene toegenomen. De familiecoaching onderscheidt zich van reguliere ondersteuning aan naasten doordat het op individuele wijze wordt aangeboden, waarbij de nadrukkelijke inzet van familie ervaringsdeskundigen een speerpunt is. Leren van elkaars ervaringen zonder belerend te adviseren of te prediken.

Meer over familiecoaching