Tijdelijke wijziging in aanname van nieuwe patiënten

31 mei 2017

 

Met dit bericht informeren wij u over de tijdelijke wijziging in de aanname van nieuwe patiënten bij Altrecht.

 

Tussen januari en mei 2017 heeft Altrecht veel patiënten van zorgverzekeraars VGZ, CZ en Menzis aangemeld gekregen en behandeld. Als dit zo doorgaat, overschrijdt Altrecht het behandelbudget dat voor 2017 met de betreffende zorgverzekeraars is afgesproken en lopen we het risico dat we de behandelingen niet meer vergoed krijgen. Dit brengt de voortgang van de behandeling voor al onze patiënten in gevaar, want Altrecht loopt daarmee een onverantwoord financieel risico.

 

Over dit probleem zijn we op dit moment in gesprek met VGZ, CZ en Menzis. Totdat een goede oplossing is gevonden, kunnen we helaas minder patiënten van deze zorgverzekeraars aannemen en moeten zij dus langer wachten op behandeling. Patiënten die hiervan extra overlast ondervinden,  adviseren we om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar voor wachttijdbemiddeling.

 

Mensen die een acute psychische crisis ervaren, kunnen altijd en meteen bij ons terecht, ongeacht bij wie zij verzekerd zijn.

 

Wij beseffen dat deze maatregel extra zwaar weegt, omdat de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg toch al vaak lang zijn. Daarom ook betreuren we het dat we deze maatregel hebben moeten nemen. Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk alle patiënten weer op reguliere wijze te kunnen laten instromen.

 

Wat Altrecht structureel doet om wachtlijsten te verkorten, leest u in het document Wachtlijsten bij Altrecht.