Taskforce EPA: Herstellen doe je thuis

8 december 2015

Dit najaar zijn er twee ‘proeftuinen’ gestart in de wijken Overvecht en Lunetten. Doel: het realiseren van specialistische ggz-zorg in de wijk, bij patiënten thuis, geleverd door behandelaars in nauwe samenwerking met bij de cliënt betrokken anderen. Een mooi project waarbij GGZ laagdrempelig in de wijk beschikbaar wordt voor cliënten, naastbetrokkenen, huisartsen, buurtteams, politie, woningcorporaties en andere ketenpartners.

Een ernstig psychiatrische aandoening ontwricht vaak iemands leven, en deze ontwrichting wordt nog groter als iemand langdurig wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Herstellen (zelf leren leven met de aandoening) is dan vaak nog moeilijker. De Taskforce EPA waar Altrecht zich met collega ggz-instellingen, cliëntorganisaties, Zilveren Kruis en de gemeente Utrecht in hebben verenigd, wil daarom naar een toekomst met wijkgerichte ggz-centra om cliënten in hun eigen omgeving de ondersteuning te bieden die nodig is.

Laagdrempelige toegang naar de psychiatrie

“Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen hebben een achterstand op het gebied van gezondheid, sociale contacten en participatie in de samenleving. Door het inrichten van zichtbare, wijkgerichte ggz-teams kan ondersteuning geboden worden aan cliënten en hun omgeving zodat deze afstand kleiner wordt”, vertelt Sanne Wullems, projectleider proeftuin Overvecht. ‘In ons contact met patiënten staat naast de psychiatrische behandeling, persoonlijk-, functioneel- en maatschappelijk herstel op de voorgrond. Aansluiten bij en uitgaan van het perspectief van de patiënt is leidend. Hoe kijkt een patiënt naar zichzelf? Waar heeft hij of zij zelf het meeste last, wat zou hij hiermee willen en wat is helpend? Dit vraagt een bescheiden houding van de hulpverlener in het contact. Ook is aandacht voor het vinden van een dagbesteding, omgang met sociale contacten en het voorkomen van isolement. In ons team werken we samen met ervaringsdeskundigen die als rolmodel kunnen fungeren. Uitgangspunt is dat de cliënt regie heeft over zijn eigen leven en dat gewerkt wordt aan versterking van die eigen regie.
Wat betreft patiënten naastbetrokkenen van maar ook bij huisartsen en praktijkondersteuners, is er behoefte aan laagdrempelige toegang naar de psychiatrie. Het lokaal GGZ-team is er om snel hulp, advies of consultatie te bieden of extra hulp in te schakelen wanneer nodig.”

In 2016 moet blijken hoe de proeftuinen bijdragen aan  het herstel van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en hun deelname aan de Utrechtse samenleving. De aankomende tijd gaan de projectleiders met verschillende huisartsen en praktijkondersteuners in gesprek om te onderzoeken wat er nodig is in de samenwerking.

Nadere informatie:

Proeftuin Overvecht; Sanne Wullems (sannewullems@lister.nl. 06 51 99 32 66) en Proeftuin Lunetten; Joost Coffeng (joostcoffeng@lister.nl. 06 19 95 11 49.