Tamara Berends promoveert op Terugvalpreventie bij Anorexia Nervosa met online symposium

16 november 2020

Anorexia Nervosa (AN) is een ernstige psychiatrische ziekte waarbij het patiënten niet meer lukt door hun problemen met eten hun lichaamsgewicht te handhaven op een voor de leeftijd en lengte minimaal normaal gewicht. Zij raken vaak extreem vermagerd. Ook is sprake van een gestoorde lichaamsbeleving en een hevige angst om aan te komen of dik te worden. Terugval is veelvoorkomend, een op de drie patiënten ervaart een terugval na een succesvolle behandeling. Daarom is de Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa ontwikkeld (www.relapse-an.com): een gestructureerde methode voor terugvalpreventie in de klinische praktijk.

Verpleegkundig specialist bij Altrecht eetstoornissen Rintveld, Tamara Berends, schreef haar proefschrift ‘Relapse Prevention Anorexia Nervosa’ met als doel bewijsmateriaal op te bouwen voor het gebruik en de effectiviteit van de bestaande richtlijn en om meer inzicht te krijgen in de verschillende aspecten van het proces van terugval, om zo de richtlijn verder te verbeteren en te onderbouwen.

De studies die Tamara in haar proefschrift beschrijft, geven inzicht in het proces van terugval vanuit het perspectief van de patiënt, de professional en de wetenschap. De Richtlijn blijkt een nuttig instrument bij terugvalpreventie. Het advies is dan ook dat alle patiënten met AN aan het einde van hun behandeling een persoonlijk terugvalpreventieplan opstellen en dat zij na het afronden van hun behandeling laagfrequent gemonitord worden gedurende een periode van tenminste 18 maanden, waarin is gebleken dat het risico op terugval het hoogst is.

Uitnodiging online symposium Terugvalpreventie
Ter ere van de promotie van Tamara Berends wordt een online symposium gehouden op 8 december 2020 van 15.30 tot 18.00 uur, met sprekers over het thema Terugvalpreventie, zowel in de algemene psychiatrie, als in de behandeling van eetstoornissen. Aanmelding is noodzakelijk en kan via: r.van.der.zeijst@altrecht.nl.

Programma

15:30 uur: Welkom door Prof. dr. Annemarie van Elburg (voorzitter)

– Terugvalpreventie Psychiatrie: Prof. dr. Berno van Meijel
– Terugvalpreventie ARFID: Renate Neimeijer
– Terugvalpreventie BED: Dr. Alexandra Dingemans
– Terugvalpreventie vanuit Leefstijl: Sonja van Hamersveld
– Terugvalpreventie AN: Tamara Berends

18:00 uur: Afsluiting

Uitnodiging promotie Tamara Berends
Op 11 december 2020 om 12.45 uur promoveert Tamara Berends op haar proefschrift ‘Relapse Prevention Anorexia Nervosa’ De promotie is online bij te wonen. De link is te vinden op https://www.uu.nl/agenda/promotie-over-terugvalpreventie-bij-anorexia-nervosa een week voor de datum van de verdediging.