Start selectie gebiedsontwikkeling WA Hoeve

5 september 2017

Altrecht Vastgoed & Facilitair start deze week met een publicatie in vastgoedmedia met het selecteren van een gebiedsontwikkelaar die de herontwikkeling van de Willem Arntsz Hoeve gaat uitvoeren. Hiermee start er een nieuwe fase in de herontwikkeling van de WA Hoeve.

 

Door veranderingen in de zorg heeft Altrecht minder panden nodig voor haar zorgactiviteiten. Voor de WA-Hoeve heeft Altrecht het besluit genomen om haar zorgactiviteiten de komende jaren geheel te beëindigen. De locatie komt daardoor in aanmerking voor een herontwikkeling naar andere functies, met name wonen. Met beëindiging van de zorgactiviteiten gaat Altrecht daarom haar vastgoed en de gronden

verkopen. Hiervoor zoekt zij een gebiedsontwikkelaar. Deze gebiedsontwikkelaar dient voor eigen rekening en risico de integrale planontwikkeling en -realisatie op zich te nemen.

 

In een eerdere fase van dit traject is er samen met omwonenden van de WA Hoeve, gemeente Zeist en Altrecht gewerkt aan een nieuwe gebiedsvisie. De gemeenteraad van Zeist heeft op 24 januari 2017 de nieuwe gebiedsvisie vastgesteld. In de visie is als doelstelling geformuleerd dat de WA-Hoeve een levendig gebied wordt met een mix van wonen, werken, recreëren en zorg.

 

De gebiedsontwikkelaar de gebiedsontwikkeling verder uitwerken met onder andere nieuwbouw (op de ontwikkelvelden) en herontwikkeling van bestaande (monumentale) panden. De ontwikkelvelden liggen verspreid op de WA-Hoeve. Afhankelijk van het tempo waarin Altrecht haar zorg beëindigt in haar panden, kunnen deze ontwikkelvelden gefaseerd worden ontwikkeld. Naast de ontwikkelvelden zijn, er zoals genoemd, ook 20 (monumentale) panden die een herbestemming behoeven.

 

Meer informatie over deze fase lees je in de brochure vooraankondiging WA Hoeve.