Spiegelgesprek bij Psychosomatiek Eikenboom

24 mei 2017

Psychosomatiek Eikenboom organiseerde vorige week een spiegelgesprek voor patiënten. Patiënten van de kliniek en de deeltijd gingen met elkaar en met een gespreksbegeleider in gesprek over hoe zij de zorg bij Psychosomatiek ervaren. Een grote groep behandelaren en andere betrokkenen was aanwezig als toehoorder. ‘Inspirerend’ en ‘ontroerend’ waren veel gehoorde reacties na het gesprek.

 ‘Geweldig, ik ben geraakt. Het is zo mooi om te weten dat ons aanbod in de breedte wordt ervaren als waardevol, alles wat we doen snijdt hout’, aldus verpleegkundige Tracy van Ham achteraf.

Hoe ervaren patiënten de zorg bij Psychosomatiek Eikenboom?

Patiënten gaven zeer positieve feedback op de behandeling die ze bij Psychosomatiek hebben gekregen. De behandeling is effectief (in tegenstelling tot behandelingen die de patiënten eerder elders kregen in de reguliere S-GGz). De patiënten voelen dat de behandelaren náást hen staan en ervaren dat ze regie hebben over de behandeling. Ze bereiden hun eigen behandelplanbespreking voor en zijn aanwezig bij de bespreking, samen met een naaste. De manier waarop het systeem wordt betrokken en geïnformeerd ervaren ze als zeer positief. Patiënten geven aan dat dit van invloed is op de effectiviteit van de behandeling.

De wachttijd voor de klinische behandeling is lang, maar ook ‘het wachten waard’. Er werden ook enkele verbeterpunten genoemd, waaronder nog meer helderheid over de wachttijd van de verschillende behandelvormen. Altrecht Psychosomatiek gaat met deze verbeterpunten aan de slag.

 In september organiseert Psychosomatiek Eikenboom wederom een spiegelgesprek. Dit keer voor de patiënten die ambulant zijn behandeld bij Psychosomatiek. Dit spiegelgesprek zal worden geleid door een ex-patiënt van de afdeling, die hiervoor wordt opgeleid.

 Wat is een spiegelgesprek?

Tijdens spiegelgesprekken komen patiënten persoonlijk aan medewerkers van een afdeling vertellen hoe zij de zorg op die afdeling ervaren. Zes tot 12 patiënten gaan er met elkaar over in gesprek. Zij zitten daarbij in een kring met hun gezicht naar een onafhankelijke gespreksleider toe. Achter de patiënten zitten de medewerkers van een bepaalde afdeling in de rol van toehoorder. De opstelling maakt het gemakkelijker voor de patiënten om vrijuit te spreken. De gesprekken draaien om de beleving van patiënten, zij houden de toehoorders een spiegel voor. Er kan aandacht worden besteed aan specifieke thema’s, als de afdeling dat wil (bv informatievoorziening, de omgeving, etc).

Het gesprek dient als inspiratiebron voor het opstellen van verbeterplannen voor de zorg door de afdeling.

Een spiegelgesprek kan ook worden gehouden met andere belanghebbenden dan patiënten, bijvoorbeeld familieleden of verwijzers.

 Wilt u meer informatie over Altrecht Psychosomatiek, kijk dan op www.altrecht.nl/psychosomatiek voor aanmelding/verwijzing en contactmogelijkheden.