Scholingsaanbod Altrecht Psychosomatiek Eikenboom op het gebied van ernstige SOLK

3 juli 2018

In het najaar van 2018 en het voorjaar 2019 verzorgt TOPGGz-centrum Altrecht Psychosomatiek Eikenboom een aantal aantrekkelijke (na)scholingsbijeenkomsten op het gebied van ernstige ‘Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten’ (SOLK) en Somatoforme stoornissen (DSM-IV)/Somatisch-symptoomstoornissen en verwante stoornissen (DSM-5). Het betreft cursussen en workshops die gebaseerd zijn op recente wetenschappelijke inzichten, bewezen effectieve en innovatieve behandelmethodes aangevuld met onze eigen ervaring en expertise.

De trainingen worden verzorgd door onze hoogopgeleide en ervaren professionals, die tevens zeer ervaren zijn in het geven van scholing aan uiteenlopende groepen professionals. Alle trainingen worden geaccrediteerd door verschillende beroepsverenigingen (zoals NVvP, FGzPt, V&V, KNGF).

Ons scholingsaanbod werd de afgelopen jaren door deelnemers hoog gewaardeerd.

Onderstaand treft u ons aanbod voor komend najaar en begin 2019. In verband met het aantal beschikbare plaatsen is vroegtijdige aanmelding voor de trainingen aanbevolen.

Dinsdag 18 september 2018: SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek

Over lichaamsgericht mentaliseren bij het omgaan met lastige situaties in de behandeling van patiënten met ernstige SOLK en persoonlijkheidsproblematiek.

Dinsdag 6 november en dinsdag 4 december 2018: Basiscursus ACT voor SOLK (2 daags)

Een training in Acceptance and Commitment Therapy (ACT) voor (ernstige) somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). De zes basisprocessen van ACT en daarbij horende technieken worden doorgenomen, met het accent op wat van belang is voor patiënten met (ernstige) SOLK.

Vrijdag 11 januari, 8 februari (hele dagen) en 8 maart (ochtend) 2019: Lichaamsgericht Mentaliseren (2½ dag).

Deze training is gericht op het verkrijgen van kennis en ervaring in de technieken van lichaamsgericht mentaliseren voor (ernstige) somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) en het aanleren van timing. In twee dagen zullen de theorie en achtereenvolgens vier categorieën basisinterventies worden besproken, gedemonstreerd en geoefend. De derde dag is een terugkomochtend.

Meer informatie en aanmelden: www.altrecht.nl/psychosomatiek-eikenboom, – scholing/cursusaanbod voor professionals.