Resultaten eerste patiënte ‘online intensieve traumabehandeling’

22 mei 2020

Het Intensieve ambulante traumabehandelingsprogramma van het Altrecht Academisch Angstcentrum is kort na de uitbraak van COVID-19 in Nederland gestart met het geheel omvormen van het programma naar een variant die geheel online is. Hoofd van het intensieve behandelprogramma Suzy Matthijssen: “Hoewel er geen evidentie is dat online behandelen het veel slechter zou doen dan face to face waren we heel benieuwd naar de resultaten.” De eerste patiënte reeds op 31 maart gestart en is recentelijk gezien voor de laatste nameting. Het is voor het eerst in de wereld dat een dergelijk intensief traumabehandelingsprogramma geheel online is uitgevoerd.

De resultaten van deze eerste online variant overtroffen alle verwachtingen en zijn hoopvol voor de toekomst. Op alle uitkomstmaten (depressieve klachten, algemene psychiatrische klachten en PTSS klachten) scoorde patiënte in zijn geheel niet meer, terwijl zij voor de zes dagen behandeling op alle vragenlijsten zeer ernstige klachten liet zien.  Suzy Matthijssen: “Deze casus toont aan dat het kan! Dit is niet alleen zeer relevant voor traumatherapeuten, waarvan sommigen nu niet durven te starten met online behandelen, maar ook voor alle PTSS-patiënten die nu niet behandeld worden. Ook voor verwijzers, huisartsen, familieleden van getraumatiseerden is het belangrijk dat ze op de hoogte zijn dat ook online behandelen van trauma mogelijk is.’