Regionale regiotafel Midden Nederland voor hoog complexe ggz

8 september 2020

In een succesvolle startbijeenkomst onder regie van GGZ Centraal, met alle partners uit de regio is op 26 augustus het startschot gegeven voor de regionale regiotafel Midden Nederland voor hoog complexe ggz. Deze tafel biedt een antwoord op het verzoek van staatssecretaris Blokhuis aan zorgverzekeraars en zorgaanbieders om de wachtlijsten voor deze zorg aan te pakken. Het vormt een bijdrage aan het landelijk plan om mensen met een hoog complexe zorgvraag beter en sneller te helpen.

Patiënten, zorginstellingen in Midden Nederland (waaronder Altrecht),  het Ministerie van VWS en huisartsen kunnen vanaf nu voor een aanmelding terecht bij het centrale aanmeldloket via regiotafel-hoogcomplexezorg@ggzcentraal.nl

Hartenkreet Charlotte Bouwman
Aanleiding voor dit plan was de hartenkreet van Charlotte Bouwman begin dit jaar. Samen met de actie ‘Lijm De Zorg’ komt zij op voor deze groep mensen. Het gaat om mensen voor wie er ondanks hulp van aanbieders en zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden. Bijvoorbeeld omdat ze meerdere aandoeningen hebben of verschillende typen zorg tegelijkertijd nodig hebben. Daarnaast hebben zij problemen op meerdere levensgebieden zoals bijvoorbeeld werk en inkomen. Het gaat naar schatting om 250 tot 300 mensen in Nederland. De afgelopen periode zijn landelijk zeven regiotafels ingericht.

Landelijk dekkend netwerk van regiotafels
Iedere zorgaanbieder of zorgverzekeraar heeft de verantwoordelijkheid om patiënten of verzekerden van gepaste zorg te voorzien. Is er geen passend aanbod in de regio? Dan wordt een bovenregionaal aanbod gezocht. Leidt deze inzet niet tot een passend aanbod? Dan doet de zorgaanbieder of zorgverzekeraar een melding bij één van de regionale regiotafels.

Behandeling op maat
Het belangrijkste doel van de regiotafel is dat patiënten met een hoog complexe zorgvraag met prioriteit een behandeling op maat krijgen. Vanaf april is daarom speciaal voor deze groep patiënten een landelijk netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gestart. Om samen te zorgen voor een maatwerkoplossing. Grote ggz-aanbieders hebben een leidende rol in deze aanpak. GGz Centraal heeft de regie over de regiotafel Midden Nederland. Is er voor de betreffende patiënt een passend zorgaanbod gevonden of ontwikkeld? Dan zorgt de zorgverzekeraar voor de financiering.

(Kijk hier voor meer informatie)