Reactie Altrecht over verschijnen inspectierapporten en rapport OVV

28 maart 2019

Vandaag zijn de rapporten verschenen van de Inspecties (Justitie en Veiligheid en Gezondheid & Jeugd) over het detentieverloop van Michael P. Onderdeel van deze detentie was een behandeling bij FPA Utrecht van Fivoor in Den Dolder. Ook heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een rapport uitgebracht naar aanleiding van het incident.

We betuigen ons diepe medeleven aan de familie en naasten van Anne Faber. Deze gebeurtenis heeft ook een grote impact gehad op patiënten en medewerkers van alle instellingen op de WA Hoeve en inwoners van Den Dolder. Daarom hebben we het laatste jaar samen met de gemeente Zeist en Fivoor extra geïnvesteerd in de veiligheid en leefbaarheid op en rond de Willem Arntsz Hoeve.

Altrecht is eigenaar van het terrein Willem Arntsz Hoeve en verhuurt enkele panden aan zorginstelling Fivoor. De behandeling van Michael P. heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van Fivoor.

Altrecht heeft in 2016 als eigenaar van het terrein een verkooptraject ingezet van de WA Hoeve, wat betekent dat de zorginstellingen Altrecht en Fivoor het terrein op termijn zullen verlaten.

 

Reactie van Fivoor op de Rapporten van de Onderzoeksraad en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Fivoor neemt conclusies en aanbevelingen inspecties en OVV ter harte

 

Perbericht Onderzoeksraad voor Veiligheid