Psychosociale hulp voor zorgmedewerkers regio Utrecht

14 mei 2020

GGZ instellingen Altrecht en Indigo ondersteunen (zorg)professionals in regio Utrecht die door Corona in de problemen komen. Iedereen die beroepsmatig voor of met coronapatiënten werkt, kan terecht bij Altrecht en Indigo Midden Nederland voor ondersteuning, psychologische hulp en/of nazorg. Contact kan worden opgenomen via het mailadres: covidhulp@altrecht.nl

Het gaat om zorgprofessionals zoals (huis)artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Mensen die nu bijvoorbeeld in ziekenhuizen en in verpleeghuizen werken hebben het buitengewoon zwaar, om allerlei redenen. Daarbij gaat het vooral om allerlei stress-gerelateerde problemen. Altrecht en Indigo bieden psychologische ondersteuning aan voor deze groep zorgmedewerkers die in de regio Utrecht werkzaam zijn.

twee poppetjes met tekstballon. dialoog.

Altrecht en Indigo stellen behandelaren ter beschikking die zijn gespecialiseerd in de preventie en behandeling van deze klachten. Vooral daar waar de eerste opvang in eigen organisaties niet voldoende blijkt. Ook stellen ze zich op als professioneel luisterend oor en geven hierbij ondersteuning.

Kosteloos en anoniem

De hulp wordt in eerste instantie kosteloos en zonder verwijsbrief van een huisarts door Altrecht en Indigo aangeboden in de regio Midden Westelijk Utrecht. De hulp die wordt geboden is daarnaast anoniem en bestaat uit maximaal drie gesprekken. Zorgprofessionals kunnen via het mailadres: covidhulp@altrecht.nl rechtstreeks contact opnemen. Dan wordt in overleg een afspraak gemaakt met een gespecialiseerde behandelaar. Wanneer er meer nodig is dan deze eerste ondersteuning, wordt er samen met de specialist bekeken welke intensievere vormen van hulp mogelijk zijn die direct kunnen worden gegeven. Dat wordt dan verder vervolgd als verzekerde zorg, waar wel een verwijzing voor noodzakelijk is.