Nieuws betreffende het Coronavirus

30 maart 2020

 

Hoe gaat Altrecht om met het coronavirus? Ga verder voor meer informatie.

 

Altrecht volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM als het gaat om het Coronavirus. Wij vinden het belangrijk dat onze zorg zoveel mogelijk doorgaat, maar dan wel in een omgeving die zo veilig mogelijk is. Wij hebben een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Deze maatregelen gelden in elk geval tot 6 april 2020.

Voor verdere adviezen/tips belt u de landelijke informatielijn (0800-1351) of kijkt u op de website van het RIVM, Rijksoverheid of Thuisarts.nl

Richtlijnen en actuele informatie voor medewerkers zijn te vinden op Altraplein (met inlog).