Nieuwe verdiepingscursus Schematherapie start in oktober

3 mei 2017

Schemagerichte therapie is een snel groeiende vorm van psychotherapie. Na het aanbod van de basiscursus, bieden Willemien van der Mark en Natalie van Oort een verdiepingscursus aan.

Willemien van der Mark is werkzaam bij de zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen, Kliniek- en Deeltijdbehandeling Schematherapie en Natalie van Oort is werkzaam bij de zorgeenheid Kinder-, jeugd- en jongvolwassenenpsychiatrie, Ambulante Afdeling Jongvolwassenen. Beiden zijn psychotherapeut en supervisor bij het Register Schematherapie.

In deze verdiepingscursus wordt voortgebouwd op de basiscursus. Specifiek wordt aandacht besteed aan werken vanuit het modusmodel, cluster C-persoonlijkheidsproblematiek en complexe persoonlijkheidsstoornissen inclusief trauma. Er zal veel geoefend worden met experiëntiële technieken.

De cursus is bedoeld voor psychiaters en psychologen die de basiscursus gevolgd hebben en al enige ervaring hebben opgedaan met het schemagerichte werken. In de verdiepingscursus zal toegewerkt worden naar een steeds specifieker en flexibeler kunnen toepassen van de verschillende modellen en technieken  uit het schemagerichte therapeutische kader.

De kosten voor deelname zijn € 850,- exclusief BTW.

De cursus beslaat 5 donderdagmiddagen, van 14.00 – 19.30 uur:

  • 12 oktober 2017
  • 23 november 2017
  • 21 december 2017
  • 25 januari 2018 en
  • 22 februari 2018 met als reservedatum 22 maart 2018

Accreditatie is aangevraagd.

Voor vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Wieteke Vermeulen, Altrecht HRM: w.vermeulen@altrecht.nl.

Meer informatie.