Maatwerk-opleiding Leefstijl in de GGZ van start

22 januari 2021

Altrecht, UMC Utrecht, Lister en GGz Centraal presenteren in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) een maatwerk-opleiding Leefstijl in de GGZ. Deze opleiding is ontwikkeld om aan de behoefte aan kennis over dit thema te voldoen en zal in april 2021 starten. De partners willen aandacht voor een gezonde leefstijl.

Karin Mensink, adviseur opleiden en ontwikkelen en Mieke van Boxtel namens de somatische commissie bij Altrecht, slaan de handen ineen en ontwikkelen samen met bovengenoemde partners de opleiding: “Deze opleiding draagt bij aan samen werken aan passend herstel. Leefstijl actief inzetten als onderdeel van het behandelrepertoire van Altrecht-behandelaren is belangrijk voor de GGZ.”

Leefstijlanalyse en – interventie
De opleiding is ontwikkeld voor hbo-opgeleide medewerkers met cliëntcontact in de geestelijke gezondheidszorg. Binnen 7 dagen verspreid tussen april tot en met november 2021 leren de deelnemers in Ede hoe zij tijdens hun werk in de GGZ aandacht kunnen geven aan leefstijl en leren ze onder meer hoe je een leefstijlplan maakt met een cliënt. Hiervoor krijgen zij les van een speciaal geselecteerd expertteam.

Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers handvatten en kennis aangeboden waarmee zij gelijk aan de slag kunnen. Zij leren hoe je zelfstandig leefstijlanalyse kan uitvoeren en hierbij leefstijlinterventies kunt ontwerpen. Ook leren zij alles over voeding, bewegen, middelengebruik en ritme.

Landelijke aandacht voor gezonde leefstijl
Daniëlle Verboom, opleidingscoördinator Leefstijlcoach aan de CHE, is betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding: “We zien landelijke ontwikkelingen richting het belang van preventief werken, bevorderen van positieve gezondheid en gezonde leefstijl. Door aandacht voor een gezonde leefstijl  in de GGZ en meer eigen regie richting een positieve gezondheid verwachten we dat welzijn, vitaliteit en levenszin worden bevorderd bij cliënten. Opleiden van professionals op het gebied van zorgdragen voor en bevorderen van welzijn dragen we een warm hart toe en is een van de speerpunten in het onderwijs en onderzoek van de CHE.”