Interne organisatie zorgeenheid autisme gewijzigd

23 november 2018

Altrecht heeft de interne organisatie van behandeling van mensen met als hoofddiagnose autisme veranderd. De zorgeenheid Autisme Volwassenen is samengevoegd met de zorgeenheid Gebiedsteams in het gebiedsteam in Houten.

Deze stap wordt mede ingegeven door een tijdelijk tekort aan behandelaren bij de zorgeenheid Autisme maar past helemaal in de beweging die Altrecht maakt naar meer herstelgerichte zorg. Hierdoor wordt zorg geboden in de leefomgeving van de patiënt, dichtbij huis. Het voordeel van zorg dichtbij huis kunnen we bieden door behandelaren in de gebiedsteams onder te brengen. We gaan uiteraard onze uiterste best doen om het aantal behandelaren met diepgaande kennis van autisme weer op volle sterkte te brengen.

Het zou kunnen dat onze patiënten een andere behandelaar krijgen. We zullen dat zorgvuldig met hen communiceren. Zij worden deze week schriftelijk geïnformeerd over de verandering. Ook verwijzers (huisartsen) worden deze week geïnformeerd over de situatie.

Tijdelijke patiëntenstop
Door de huidige capaciteitsproblemen kunnen we de komende tijd geen nieuwe patiënten met autisme meer in behandeling nemen. Zodra onze capaciteit voor behandeling van patiënten met autisme weer op volle sterkte is, zullen wij weer nieuwe patiënten accepteren.

Huidige wachtlijst
Patiënten die nu op onze wachtlijst staan worden nog wel in behandeling genomen. Indien gewenst zullen wij patiënten helpen een andere behandelinstelling te vinden.