Indrukwekkend spiegelgesprek bij Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius

5 juli 2017

 

Op 4 juli vond een indrukwekkend spiegelgesprek plaats bij Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius. ‘Hoe ervaart u de zorg bij Vesalius?’, was de centrale vraag waar door de deelnemers (allemaal in behandeling bij Vesalius) over gesproken werd. Een groep behandelaren en andere betrokkenen was aanwezig als toehoorder. 

 

De deelnemers gaven unaniem aan te ervaren dat behandelaren naast hen staan en dat zij zich bij Vesalius gezien voelen als mens en niet als patiënt. Ze voelen zich op hun plek (het woord ‘thuis’ werd zelfs genoemd), soms na een zeer lange zoektocht. Ze worden gehoord in hun klachten en daadwerkelijk verder geholpen in hun proces. Ze ervaren veel servicegerichtheid van het secretariaat, dat ze altijd hartelijk ontvangt en bereid is om hen informatie/afspraken toe te sturen. En dat vervolgens ook doet. In het kader van ‘het zijn de kleine dingen’ zijn dat eigenlijk juist grote dingen, dat werd weer helder. De deelnemers waren in algemeenheid zeer te spreken over de aandacht voor mensen in hun omgeving (bv de partner en andere familieleden).

Er kwamen natuurlijk ook enkele verbeterpunten naar voren. Zo werd er bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor arbeidsherstel. Het belangrijkste verbeterpunt dat de deelnemers aandroegen was: ‘Waarom heeft het zo lang moeten duren voordat ik (min of meer toevallig) tegen iemand aanliep die mij verwees naar Vesalius?’ Verwijzers zijn te vaak niet bekend met wat Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius voor mensen met neuropsychiatrische problematiek (als gevolg van verworven hersenletsel) kan betekenen. Daar gaan we mee aan de slag!

Meer informatie over Altrecht Neuropsychiatrie Vesalius lees je hier.

 

Wat is een spiegelgesprek?

Tijdens een spiegelgesprek vertellen patiënten persoonlijk aan medewerkers van een afdeling hoe zij de zorg op die afdeling ervaren. Zes tot 12 patiënten gaan er met elkaar over in gesprek. Zij zitten daarbij in een kring met hun gezicht naar een onafhankelijke gespreksleider toe. Achter de patiënten zitten de medewerkers van een bepaalde afdeling in de rol van toehoorder. De opstelling maakt het gemakkelijker voor de patiënten om vrijuit te spreken. De gesprekken draaien om de beleving van patiënten, zij houden de toehoorders een spiegel voor. Er kan aandacht worden besteed aan specifieke thema’s, als de afdeling dat wil (bv informatievoorziening, de omgeving, etc).

Het gesprek dient als inspiratiebron voor het opstellen van verbeterplannen voor de zorg door de afdeling.