High & Intensive Care – HC2 Altrecht goed beoordeeld

23 december 2016

Na een zorgvuldige evaluatie werd deze week bekendgemaakt dat HC2 van de nieuwe High & Intensive Care (HIC) van Altrecht zich duidelijk in de gewenste richting heeft ontwikkeld en ruim voldoet aan de normen. Bij een externe audit behaalde de afdeling een score van 3,4 (op een schaal van 5). De landelijke trend is dat je bij een score van 3.2 voldoet aan de norm van High & Intensive Care.

Eind 2015 ging de High & Intensive Care Altrecht van start in het Willem Arntsz Huis te Utrecht. De nieuwe HIC verving de oude acute opnameafdelingen en biedt klinische behandeling aan mensen met acute en ernstige psychiatrische problemen.

Verbeteren acute zorg
In 2011 werd het HIC-model ontwikkeld door een aantal ggz-instellingen onder leiding van GGZ Breburg. Het model heeft als doel de acute zorg te verbeteren en onder meer het aantal dwang- en drangmaatregelen (zoals separatie) drastisch te verminderen. Afspraak is dat het VUmc de toepassing van het model in de praktijk onderzoekt en evalueert. Eén van de onderzoeksvragen is of het HIC-model inderdaad bijdraagt aan de vermindering van dwang en drang.

Interviews en onderzoek
In de tweede evaluatieronde kreeg de HIC 2 op verzoek van Altrecht twee externe auditoren* op bezoek. Met een vastgesteld onderzoeksinstrument hebben de auditoren de behandeling en werkwijze van de HC2 gecheckt bij patiënten, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, psychiaters en management. Daarnaast hebben de auditoren dossieronderzoek gedaan.

Het volledige auditverslag komt volgende week, maar de uitstekende score van 3,4 staat vast. Vanaf eind 2017 willen ook de zorgverzekeraars dit scoringsinstrument gaan gebruiken om kwalitatief hoogwaardige zorg in te kopen.

* Een auditor is iemand die door onderzoek en gesprekken in de organisatie (audits) de kwaliteit van zorg zichtbaar maakt.