Herstelwerkgroep ‘Laat je stem horen’ bij Enik

31 oktober 2019

Sinds 20 september bestaat de herstelwerkgroep voor mensen die stemmen horen.

Samen wisselen we ervaringen uit over stemmen horen. Op die manier kan je inzicht krijgen en van elkaar leren. Met gelijkgestemden praat je over algemene of zelf ingebrachte thema’s. De groep komt, een seizoen lang, één keer per twee weken samen op vrijdagmiddag van 13:00-14:30.

Deze herstelwerkgroep is een samenwerking tussen Enik en Steunpunt GGZ. We creëren een Peer to Peer-omgeving waar veilig over het horen van stemmen gesproken kan worden. De kartrekkers van deze groep zijn bekend met het horen van stemmen. We zullen verschillende onderwerpen bespreekbaar maken en ervaringen uitwisselen. Dit alles kan je helpen om zelf meer regie te nemen over je leven, steun te vinden bij elkaar en zelf betekenis te geven aan je stem(men).

Peer trainers: Maria en Renee
De groep is een doorlopende groep, dus belangstellenden kunnen tussentijds instromen.
Locatie: Enik Hoograven
Vaartscherijnstraat 51
3523 TB Utrecht

Voor vragen kunt u terecht bij Maria Roos van Dorsten: m.vandorsten@ggzutrecht.nl, of 06-41518334.