Herontwikkeling Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder

11 april 2019

De Raad van Bestuur van Altrecht heeft projectontwikkelaar BPD geselecteerd als kopende en ontwikkelende partij voor de herontwikkeling van de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder.

Partijen gaan de aankomende tijd in overleg om zo spoedig mogelijk de benodigde contracten te ondertekenen. Naar verwachting kunnen Altrecht en BPD in mei hun handtekeningen zetten.

Vier partijen hebben binnen de kaders van de gebiedsvisie hun visie gepresenteerd op de herontwikkeling van de WA-Hoeve. Hierin zijn het betrekken van de samenleving, de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid tijdens de herontwikkeling aan bod gekomen. Daarnaast hebben zij een financiële bieding gedaan. Na beoordeling van al deze onderdelen is gebleken dat BPD de beste inschrijving heeft gedaan.

Herontwikkeling en herbestemming
Met de keuze voor BPD breekt een nieuwe periode van verdere planvorming en ontwikkeling van het terrein aan. De projectontwikkelaar neemt dit jaar de Historische Middenas in eigendom over en gaat aan de slag met herontwikkeling en herbestemming van de monumentale panden. Daarnaast gaat BPD plannen maken voor woningbouw op delen van het terrein. Ook in dit traject wordt de planbegeleidingsgroep betrokken. Deze bestaat uit een aantal vertegenwoordigers uit de Dolderse samenleving die nauw betrokken blijven bij de planuitwerking.

Mariken Govaert, leidinggevende Altrecht Vastgoed en Facilitair: “We kijken uit naar deze nieuwe, volgende fase in dit traject. Altrecht blijft betrokken met het terrein WA Hoeve. Zo wordt er de komende jaren nog zorg verleend en blijft Altrecht aandacht houden voor de veiligheid en leefbaarheid op en rond het terrein.”

Dick Boekhout, ontwikkelingsmanager van gebiedsontwikkelaar BPD: “Wij creëren een nieuwe identiteit complementair aan Den Dolder, waar de transformatie van monumentale gebouwen en het behoud van monumentaal bos- en heidelandschap worden aangevuld met nieuwe woningen en levendige (buurt-)functies die in vormgeving en architectuur ondergeschikt zijn aan dit 100-jarige monumentale legaat”