Gemeente Zeist, Altrecht en BPD geven voortgang aan ontwikkeling WA Hoeve

27 maart 2021

Den Dolder, 25 maart 2021 – De voorbereiding van de herontwikkeling van de Willem Arntsz Hoeve tot woonenclave in Den Dolder krijgt steeds meer vorm. Op 17 maart jl. zijn twee anterieure overeenkomsten getekend door de gemeente Zeist en gebiedsontwikkelaar BPD. In deze overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd over de taakverdeling, verantwoordelijkheden en kosten bij de herontwikkeling van de zogeheten Historische Middenas en het Noordelijk en Zuidelijk Ontwikkelveld. Gemeente Zeist en BPD bereiden samen de bestemmingsplannen en het beeldkwaliteitsplan voor de verschillende gebieden op de WA Hoeve voor. De planbegeleidingsgroep (PBG), een groep van vijf bewoners uit Den Dolder en benoemd door het College van B&W, toetst deze plannen aan de Gebiedsvisie uit 2017.

Zorginstellingen Altrecht en Fivoor verlaten uiterlijk op 1 januari 2027 de WA Hoeve. Om tot dat moment de leefbaarheid en veiligheid te bewaken, tekenden de gemeente Zeist en Altrecht op 17 maart ook een overeenkomst. Daarin zijn goede afspraken gemaakt over het onderhoud van de gebouwen, de openbare ruimte en de inzet van buurtcoaches. Met deze afspraken tussen gemeente, BPD en Altrecht wordt een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de WA Hoeve naar een prachtig nieuw woon-, werk- en leefgebied voor Den Dolder en Zeist. BPD verwacht in juni meer over de plannen voor het gebied te kunnen delen met de omgeving. Dit gebeurt op de locatie zelf én via de binnenkort te lanceren website www.bosch-hei.nl.

Over de WA Hoeve
Na een uitgebreide tenderprocedure in 2018/2019 is BPD geselecteerd als partij voor de herontwikkeling van de WA Hoeve. Eind dat jaar werd de historische middenas met monumentale panden gekocht van Altrecht. De WA Hoeve is een natuurrijke plek op steenworp afstand van het station en het centrum van Den Dolder. En plek met monumentaal bos, heide en lommerrijke paden waar gefietst en gewandeld wordt op doorgaande routes naar de Soesterduinen en Lage Vuursche.

Een plek met 100 jaar (zorg)historie, vastgelegd in de karakteristieke monumentale gebouwen in de historische as. Het uitgestrekte terrein van de WA Hoeve omvat naast de zorginstellingen van Altrecht en Reinaerde ook woningen (zowel koop- als huurwoningen) waar particulieren wonen.

Over Bosch & Hei
BPD wil van de WA Hoeve, met behoud van de rijke cultuurhistorie én het monumentale groen een gebied maken waar je woont, werkt en recreëert. Van zorginstelling transformeert het gebied stapsgewijs naar een plek waar ruimte voor iedereen is, met een nieuwe identiteit.