Familieraad bestaat 15 jaar!

29 juni 2021
Vorige week vierde de familieraad van Altrecht haar 15 jarig bestaan!

De familieraad is blij met alle kansen die zij in de afgelopen jaren gekregen heeft om het familiebeleid meer en meer gestalte te geven binnen de organisatie. Zo zijn er o.a. in die tijd familie-ambassadeurs gekomen binnen bijna alle teams, is er een familiecoalitie ontstaan waar  behandelaren, naasten en managers meedenken over nieuw familiebeleid en is er recent een professionele nieuwsbrief voor naasten & medewerkers gekomen.

De familieraad is nauw betrokken bij de uitwerking van het Altrecht Meerjarenplan, met als visie o.a. ‘nooit alleen, altijd samen met naasten’. In dat meerjarenplan stond nog niet hoe die visie voor, zoveel mogelijk, patiënten en naasten, gerealiseerd moet worden. Gelukkig heeft de FR sinds medio 2020 intensief contact met de medewerkers van Altrecht die dit gaan uitwerken en helpen realiseren. Er ligt nu een visiedocument waarin een begin van ‘uitwerking’ van de visie staat. “We hebben vertrouwen in de toekomst, d.w.z. de concretisering van het visiedocument met als doel het triadisch werken voor zoveel mogelijk naasten te realiseren bij Altrecht”, aldus de woordvoerder van de familieraad.