Eindelijk uitreiking TOPGGz-keurmerk voor Altrecht Academisch Angstcentrum na hervisitatie

19 februari 2021

Gisteren, donderdag 18 februari, was (eindelijk) de feestelijke uitreiking van het TOPGGz-keurmerk voor het Altrecht Academisch Angstcentrum (AAA). Dit gebeurde tijdens een online bijeenkomst voor alle medewerkers van AAA. Inhoudelijk leidinggevende Lieske Sonneveldt heette iedereen van harte welkom en nam de ambities van het AAA door. Vooral de combinatie van onderzoek, ontwikkelen en opleiden is een van de speerpunten van de afdeling. De afdeling groeide de laatste jaren enorm en trok veel gemotiveerde collega’s aan. Van net afgestudeerd tot ervaren behandelaren. Vervolgens spraken boegbeelden Suzy Matthijssen en Aart de Leeuw over lopende onderzoeken en behandelingen en hun wensen voor de toekomst.

Veel (door)ontwikkeling van online behandeling door Corona

Suzy en Aart zoomden in op de ontwikkeling en werking van expertnetwerken angst- en traumagerelateerde problematiek en dwang-gerelateerde problematiek. En ze gaven inzicht in de ontwikkeling en effectiviteit van intensieve programma’s zoals IAT (intensieve PTSS-behandeling). Maar ook het gebruik van video/beeldbellen, over de behandeling van OCD bij mensen met ASS, over de eerste resultaten van de KEI-behandeling en de relatie tussen Corona en OCD. Uit hun beide verhalen bleek dat door de Corona-crisis veel is (door)ontwikkeld en onderzocht op het gebied van online behandeling bij complexe problematiek. Natuurlijk pakt dit voor de ene patiënt beter uit dan bij de andere, maar de uitkomsten zijn hoopvol.


Ellen Mogendorff van Stichting TOPGGz (links op de foto) overhandigt het keurmerk aan Suzy Matthijssen.

Daarna volgde het moment waar het allemaal om te doen was: Ellen Mogendorff van Stichting TOPGGz overhandigde het keurmerk aan Suzy Matthijssen. Raad van bestuurslid Mariëlle Ploumen uitte haar trots op het werk dat AAA heeft gedaan om de hervisitatie tot een positief resultaat te brengen. Algemeen leidinggevende Rina Spruyt sloot af en bedankte alle collega’s voor hun bijdrage.

TOPGGz-bestuur feliciteert AAA van harte met dit prachtige resultaat
Op 3 oktober 2019 heeft het bestuur van de Stichting Topklinische GGz het keurmerk voor de komende vier jaar al toegekend aan het Altrecht Academisch Angstcentrum. Het TOPGGz-bestuur feliciteerde de afdeling van Altrecht van harte met dit prachtige resultaat! Door Corona was het eerder nog niet mogelijk om het keurmerk te overhandigen.

Het Altrecht Academisch Angstcentrum (AAA) is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van patiënten met ernstige en complexe angst-, dwang en traumagerelateerde problematiek.