Eerste onderzoek inspecties afgerond naar kliniek FPA Roosenburg, Aventurijn

27 november 2017

Vanmiddag hebben de Inspecties het rapport van het onderzoek naar de kliniek FPA Roosenburg (Aventurijn), aan de Minister aangeboden. De inspecties deden dit onderzoek naar aanleiding van de aanhouding van Michael P, die verdacht wordt van de moord op Anne Faber. De conclusie van dit rapport is, dat de inspecties geen aanleiding hebben gevonden om op dit moment actief in te grijpen in de zorg.

Verbeterplan

Wel vragen de inspecties  een verbeterplan op drie thema’s (personeelsbezetting, gevoelens van onveiligheid en de aanpak van de ernstige verslavingsproblematiek), een evaluatie op de getroffen veiligheidsmaatregelen en een overweging om tijdelijk gedifferentieerd plaatsingsbeleid te voeren.

Rapport Inspecties

De volledige tekst van het Inspectierapport, de reactie daarop van het bestuur Aventurijn en de reactie op het Inspectieonderzoek van de minister kunt u vinden op de aparte pagina Informatie zorg en veiligheid Den Dolder.

Pers

Persvragen kunnen gesteld worden aan Lilian Janssen, woordvoerder Aventurijn, 06 1594 0635.