Voor derde achtereenvolgende maal TOPGGz keurmerk voor drie Altrecht zorgeenheden

29 juni 2018

Tijdens een feestelijke bijeenkomst die dit jaar in het teken stond van ‘innovatiekracht’, reikte Stichting TOPGGz op 27 juni voor de derde achtereenvolgende maal het TOPGGz-keurmerk uit aan de Altrecht zorgeenheden Bipolair, Eetstoornissen Rintveld en Psychosomatiek Eikenboom. Ook de komende vier jaar mogen deze zorgeenheden zich TOPGGz noemen.

In 2008 kregen deze afdelingen als één van de eersten het TOPGGz keurmerk. Dit keurmerk is 4 jaar geldig, daarna moet worden aangetoond dat de afdeling nog steeds voldoet aan de criteria. Vorig jaar is de hele procedure inclusief bezoek van de visitatiecommissie doorlopen en nadat eerder al bekend was geworden dat het keurmerk verlengd zou worden, was er op 27 juni een feestelijke uitreiking in De Observant in Amersfoort.

Onder de titel “De innovatiekracht van TOPGGZ-afdelingen; daar zijn we trots op!” had de Stichting TOPGGz weer een mooi programma in elkaar gezet. Er waren korte presentaties (ˈpitchesˈ) van drie afdelingen die voor het eerst het TOPGGz keurmerk kregen. Aansluitend bij het thema innovatie, was er een presentatie over de thuisbehandeling bij alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen en één over innoveren via het zgn Productfasemodel, waarbij onderzoek en innovatie hand in hand gaan. Aangrijpend waren de getoonde fragmenten uit de film ˈEmma wil levenˈ, aan de hand waarvan  Annemarie van Elburg (Rintveld) en Eric van Furth (Eetstoornissen Ursula) ingingen op de vraag hoe je kennis kan bundelen, wat je kunt verbeteren en welke innovaties nodig zijn. Veel indruk maakten de ervaringsverhalen die  inmiddels een vast onderdeel zijn van het programma bij de keurmerkuitreiking. Deze keer vertelden een patiënt met een chronische depressie en een patiënt die lijdt aan psychosen over hun ervaringen met de ziekte en de behandeling bij een TOPGGz afdeling.

De middag werd in een feestelijke stemming afgesloten, met de keurmerkuitreikingen. Daarbij overhandigde Werner Brouwer, voorzitter van de Stichting TOPGGz, de keurmerken aan Annemarie van Elburg namens Rintveld, Eline Regeer namens Bipolair en Stanneke Lunter namens Psychosomatiek. Stanneke: Bij Eikenboom zijn we blij en trots met nu al de 3e erkenning van onze inspanningen voor patiënten met zeer complexe problematiek op het gebied van psychosomatiek. Dit is een stimulans om te blijven innoveren, voor kwalitatief goede diagnostiek en behandeling, onderzoek en onderwijs.

 

 

Naast de drie Altrecht afdelingen kregen 13 afdelingen van andere GGz-instellingen opnieuw het keurmerk. Aan 3 afdelingen werd het keurmerk voor het eerst uitgereikt.

Janwillem Renes, leidinggevende Altrecht Bipolair: “Mooie middag met veel inspirerende lezingen van diverse TOPGGZ afdelingen uit het hele land. Er bleek weer hoe belangrijk het is dat wij met onder andere de TOPGGZ afdelingen blijven werken aan zorginnovaties, wetenschappelijk onderzoek en het verspreiden van kennis om zo voor veel patiënten met ernstige psychiatrische problemen de zorg te blijven verbeteren. En natuurlijk veel trots op de drie verlengingen van de TOPGGZ certificering van Psychosomatiek, Rintveld en Bipolair.

Wat is TOPGGz?
Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de GGZ blijkt een reguliere behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Deze groep patiënten heeft hoogspecialistisch zorgaanbod nodig. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen.
Afdelingen met een TOPGGz-keurmerk voldoen aan strenge eisen. Afdelingen moeten aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht.
www.topggz.nl