Crisisdienst Altrecht dag en nacht open

13 maart 2017

Per 1 maart 2017 is onze crisisdienst in Utrecht dag en nacht geopend. Daarmee verbetert Altrecht de zorgverlening aan patiënten met acute psychiatrische problemen.

Deze patiënten kunnen nu 24/7 beoordeeld worden bij de crisisdienst, terwijl vroeger sommige patiënten in afwachting van hun beoordeling werden ingesloten in een politiecel. Ook voor verwijzers verbetert de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de crisiszorg.

Altrecht is in de regio Midden Westelijk Utrecht binnen en buiten kantooruren verantwoordelijk voor beoordeling en behandeling van mensen met acute psychiatrische problematiek. Op verzoek van huisartsen en politie worden patiënten in crisis beoordeeld en wordt direct een behandeltraject gestart om verdere ontregeling en gevaar te voorkómen. Vroeger konden patiënten voor beoordeling tussen 8.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds terecht bij de crisisdienst. Kwam de melding na 20.00 uur, dan werd een psychiater ingeschakeld die de patiënt op het politiebureau of thuis kwam beoordelen. Dit is nu veranderd. Patiënten kunnen nu 24/7 op de crisisdienst terecht voor een beoordeling en directe zorg.

Ontwikkelingen geestelijke gezondheidszorg Utrecht
Het uitbreiden van de openingstijden van de crisisdienst is een van drie belangrijke ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg in de regio Utrecht. Om de zorg aan psychiatrische patiënten te verbeteren zetten verschillende samenwerkingspartners in de regio, waaronder de gemeente Utrecht, Lister, Kwintes, Jellinek en Zilveren Kruis, in op wijkgerichte geestelijke gezondheidszorg. Ook is er een plan opgesteld voor ander, patiëntvriendelijker vervoer van mensen met verward gedrag naar de crisisdienst. Naar verwachting komt binnenkort subsidie beschikbaar om een pilot uit te voeren met deze nieuwe manier van vervoer.