Bericht voor patiënten van de poliklinieken in verband met Coronavirus

5 maart 2020

Zoals bij alle ziekenhuizen het geval is, zijn we ook bij Altrecht bezig met het zoveel mogelijk voorkomen van een verdere verspreiding van het Coronavirus. Via de website houden we u op de hoogte.

Voor nu geldt als richtlijn voor patiënten van onze poliklinieken het volgende:

Kom niet naar de polikliniek als u:

  • koorts heeft en luchtwegklachten, zoals hoesten en/of kortademigheid;
  • in een risicogebied bent geweest en/of in contact met iemand die besmet is met het Coronavirus, al dan niet met ziekteverschijnselen.

Neem als u ziekteverschijnselen als hierboven heeft (dus bijvoorbeeld koorts, hoesten, kortademigheid) telefonisch contact op met uw huisarts voor advies. Wilt u zo vriendelijk zijn in dit geval ook de polikliniek waar u in behandeling bent te informeren?

Uitgebreide informatie over het Coronavirus vindt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl.