Altrecht werkt aan duurzame bedrijfsvoering: ondertekening convenant Zeist

17 januari 2018

Altrecht levert als zorgorganisatie een belangrijke bijdrage aan een gezondere samenleving. Altrecht is ook grootverbruiker van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. Er is nog veel milieuwinst te behalen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van zorg. Daarom committeert Altrecht zich aan de aanpak en het ambitieniveau van de Milieuthermometer Zorg: een certificeerbaar milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt.

In dit kader heeft Lex de Grunt, lid raad van bestuur Altrecht, op 17 januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Zeist ondertekend.

Na het ondertekenen van de overeenkomst stelt Altrecht in overleg met de gemeente Zeist een plan van aanpak op voor het certificeren van de panden die onder de samenwerkingsovereenkomst vallen. Het certificeren gaat stapsgewijs: van brons naar zilver en uiteindelijk naar goud.

Altrecht heeft in 2016 eenzelfde samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de gemeente Utrecht voor haar panden aldaar. Deze panden worden in 2018 gecertificeerd met een bronzen certificaat.

De ervaring leert dat het ambitieniveau van de Milieuthermometer Zorg voor een zorgorganisatie als Altrecht met een beperkt investeringsbudget en met een verouderde, diverse en verspreide vastgoedportefeuille, hoog is. Maar Altrecht vindt het essentieel om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en rol nog verder te vergroten. Door nu ook in de gemeente Zeist te werken via de Milieuthermometer Zorg, onderstreept Altrecht nogmaals het belang van het ‘vergroenen’ van haar bedrijfsvoering en specifiek haar vastgoedportefeuille.

Voor vragen of opmerkingen kunt u Walter Knoll (vastgoedmanager) of Stefan de Jong (senior inkoper) bellen of mailen:
w.knoll@altrecht.nl / 06-51324820
s.de.Jong@altrecht.nl / 06-51790334