Altrecht verlaat WA Hoeve

17 december 2020

Altrecht verlaat de WA Hoeve in Den Dolder uiterlijk per 1 januari 2027, dit is op 23 november 2020 besloten. Altrecht maakt daarmee ruimte voor de herontwikkeling van het terrein door gebiedsontwikkelaar BPD. Hierbij staat vast dat de WA Hoeve een unieke historische plek in de natuur blijft, waar een ruimtelijke mix van wonen, werken, zorg, cultuur en recreatie in een dorpse setting aan wordt toegevoegd.

Een bijzondere plek
Van oudsher is de WA Hoeve een bijzondere plek in Den Dolder. Op de Utrechtse Heuvelrug gelegen wordt er al meer dan honderd jaar zorg geboden. Het begon in 1906 toen de Stichting Willem Arntsz Hoeve het gebied kocht. Een rustig, groen gebied dat de behandeling van psychiatrische patiënten zou helpen, zo was de gedachte. Na 1906 begon de WA Hoeve steeds meer vorm te krijgen met realisatie van de gebouwen die tot op de dag van vandaag het monumentale lint aan de zogeheten Historische Middenas statuur geven.

De zorg verandert
De zorg in Nederland is steeds meer gericht op zorg bij mensen thuis, in plaats van opnames in instellingen zoals Altrecht die heeft in het gebied WA Hoeve. Als gevolg van die ontwikkeling, verlaat Altrecht het gebied.

Levendig gebied
In 2016 is in samenwerking met de gemeente Zeist en een vertegenwoordiging van bewoners van Den Dolder een gebiedsvisie opgesteld. Deze visie, die begin 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad van Zeist, geeft kaders voor de mogelijke invulling en herontwikkeling van het gebied. In de gebiedsvisie is als doelstelling geformuleerd dat de WA Hoeve een levendig gebied wordt met een mix van wonen, werken, recreëren en zorg.

In 2019 sloten Altrecht en BPD al een overeenkomst voor de herontwikkeling van de WA Hoeve, die leidde tot de overdracht van de iconische Historische Middenas later dat jaar. Daarmee werd de eerste stap gezet op weg naar een nieuwe bestemming voor de WA Hoeve.

Zorg
Op dit moment voeren Altrecht en Fivoor nog zorgactiviteiten uit op de WA Hoeve. Altrecht brengt haar zorgactiviteiten uiterlijk per 1 januari 2027 onder bij andere bestaande locaties. Zorgorganisatie Fivoor huurt gebouwen van Altrecht op het terrein en is op zoek naar een andere locatie voor haar zorgfuncties.

Heeft u vragen?
Kijk ook eens op wa-hoeve.nl. Of neem contact op via communicatie@altrecht.nl.