Altrecht persoonlijkheidsstoornissen nodigt zorgprofessionals uit voor AMBIT congres

30 mei 2017

Altrecht persoonlijkheidsstoornissen nodigt je van harte uit voor het congres over AMBIT op vrijdag 8 september 2017 in het Leerklooster te Amersfoort. Tijdens dit congres maak je kennis met de nieuwste inzichten op het gebied van behandelen van patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen: de AMBIT methodiek. Sprekers zijn onder andere Professor Peter Fonagy, grondlegger MBT en mentaliseren en Dr Dickon Bevington, grondlegger AMBIT methodiek.

Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen heeft haar vier F-ACT PS teams door ontwikkeld naar zogeheten AMBIT Persoonlijkheidsstoornissen teams. Adaptive Mentalization Based Integrative Treatment (AMBIT) biedt de mogelijkheid om systematisch samen te werken met gemeenten, huisartsen en andere netwerkpartners. Het focust niet alleen op de patiënt en diens symptomen, maar heeft ook oog voor de ruimere context rondom die patiënt.  Het is daarmee een mooie doorontwikkeling van F-ACT Persoonlijkheidsstoornissen naar meer wijkgericht werken, zonder verlies van specialistische kennis en expertise.

 

Saskia Knapen nodigt u persoonlijk uit voor het congres over AMBIT.

 

 

 

 

Programma:
De ochtend heeft een plenair karakter en zal worden gehouden in het engels. De middag bestaat uit verschillende workshops waarin je kennis maakt met praktische tools uit drie domeinen van AMBIT, die zeer bruikbaar en direct klinisch toepasbaar zijn.

Het programma vind je in de Uitnodiging AMBIT .

Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd voor NVvP, FGzPt en NVP en verpleegkundig specialisten.

Aanmelden:
Je kunt je aanmelden voor het congres door een mail te sturen naar Petra Biesot p.biesot@altrecht.nl of Marjolein Hengstmengel m.hengstmengel@altrecht.nl

Kosten: €195 inclusief lunch en borrel.

Locatie: Kruisherenklooster Sint Helena, Daam Fockemalaan 10 te Amersfoort.
http://www.leerhotelhetklooster.nl/vergaderlocatie/