Altrecht kiest voor een nieuw EPD

25 juli 2019

Altrecht besluit over te stappen naar een nieuw EPD. De keuze is gevallen op Ons®van Nedap. Het besluit voor deze overstap komt voort uit de Meerjarenstrategie van Altrecht.

Meer tijd voor behandeling en focus op wat echt belangrijk is; de patiënt. Dit is waar Altrecht voor gaat en waar het nieuwe EPD aan moet bijdragen.

Meer tijd voor de patiënt
De voordelen die Ons® biedt, sluiten goed aan bij de ambities van Altrecht. Lex de Grunt (Raad van Bestuur Altrecht): ‘Wij willen gepaste zorg bieden. Het EPD van Nedap biedt ons de mogelijkheid om de behandeling voor onze patiënt zo soepel en goed mogelijk te laten verlopen. We willen dat onze medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn, namelijk het bieden van specialistische behandelingen aan mensen met een ernstige en complexe psychiatrische aandoening. Met het nieuwe EPD vereenvoudigen we de administratieve taken waarmee onze behandelaren te maken hebben, hierdoor ontstaat er meer tijd voor de patiënt’.

We doen het samen
Daarnaast ziet Altrecht dat samenwerking met partners in het netwerk steeds belangrijker wordt. Het veilig en snel kunnen uitwisselen van patiëntgegevens maakt daarvan een essentieel onderdeel uit. Met Ons® van Nedap kiest Altrecht voor een moderne architectuur, gebruikersgemak, goede en eenvoudige registratie en een veilige communicatie en kennisdeling.

Vol vertrouwen
Aan dit besluit van Altrecht is een grondige analyse voorafgegaan. De overstap betekent een omvangrijke operatie. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over dit plan. Altrecht en Nedap nemen vol vertrouwen deze grote stap richting de toekomst.

Korte termijn
Altrecht gaat het contract met PinkRoccade HealthCare gewoon uitdienen. We zien dat ook PinkRoccade Healthcare een nieuwe koers aan het volgen is die dezelfde elementen bevat. We gaan daarom de komende tijd door met de gezamenlijke innovaties, zoals de ongeplande activiteiten app en de implementatie van Zorg & Logistiek.