Altrecht  en ZorgSpectrum: voorgenomen nieuwe samenwerkingsvorm psychiatrie en dementie niet haalbaar

19 december 2017

De voorgenomen samenwerking tussen Altrecht ggz en ZorgSpectrum inzake de behandeling van ouderen met dementie in combinatie met een psychiatrisch ziektebeeld gaat niet plaatsvinden. Bestuurders Lex de Grunt van Altrecht ggz en Vivian Broex van ZorgSpectrum hebben dit in goed overleg besloten.

 

Er kan niet voldaan worden aan de randvoorwaarden die nodig zijn om deze kwetsbare doelgroep de zorg te bieden die nodig is. Het gaat hierbij om het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel en het rondkrijgen van de financiële randvoorwaarden.

Wat betekent het voor patiënten?
Patiënten kunnen blijven rekenen op de juiste zorg en behandeling van de organisatie waar zij nu behandeld worden en of verblijven.

Wat betekent het voor de samenwerking tussen Altrecht en ZorgSpectrum?Altrecht en ZorgSpectrum betreuren dat de bundeling van krachten in de behandeling van mensen met psychiatrie en dementie op de voorgenomen wijze geen gestalte krijgt.

Bestuurder Lex de Grunt: “Wij blijven met ZorgSpectrum samenwerken op het gebied van ouderenpsychiatrie waar we dat nu al doen.”

Bestuurder Vivian Broex onderstreept de woorden van Lex de Grunt en laat weten dat de in gang gezette aanpassingen in het gebouw, locatie Vreeswijk in Nieuwegein, nu worden ingezet voor het bieden van revalidatie- en herstelzorg voor mensen met dementie. Deze extra plaatsen worden medio januari 2018 ingezet.