Altrecht en Lister gaan als eerste de wijk in

24 januari 2018

Altrecht (GGZ organisatie) en Lister (beschermd wonen) gaan de aanpak van de behandeling van hun patiënten ingrijpend veranderen. Met als doel deze patiënten beter, sneller en meer op maat te kunnen behandelen. Altrecht en Lister zijn hiermee voorlopers in Nederland in het aanbieden van GGZ zorg in de wijk.

Vanaf 1 maart 2018 zijn de behandelteams in de regio Utrecht voor patiënten met ernstige problematiek op meerdere terreinen (F-ACT/ACT) niet langer centraal georganiseerd, maar in 15 lokale gebiedsteams (waarvan 8 in de stad Utrecht). Later dit jaar worden ook medewerkers van de poliklinieken van Altrecht, Jellinek en Indigo gekoppeld aan deze gebiedsteams. Sinds 1 januari van dit jaar is de jeugd-GGZ al in lokale teams aan het werk.

Patiënten beter, sneller en meer op maat geholpen

Patiënten zullen merken dat zij sneller de hulp krijgen die nodig is om verder te kunnen in hun leven. En dat er meer out-of-the-box oplossingen komen waar dat nodig is. Dat gebeurt door betere samenwerking tussen GGZ hulpverleners en andere partijen zoals huisartsen, buurtteams, politie en woningcorporaties. Er komen integrale specialistische GGZ-teams in de wijk. Hierdoor kunnen meerdere problemen aangepakt worden (bijvoorbeeld een zoektocht naar werk, financiën op orde houden, het opbouwen van een sociaal netwerk).
Omdat de zorg meer in de wijk aangeboden wordt, is het ook gemakkelijker om psychische zorg te geven aan mensen die daar een hoge drempel bij ervaren.

Lees meer

In de media

Een uitgebreid artikel over het gebiedsgericht werken is vanmorgen al in De Volkskrant verschenen. Ook RTVU besteedde aandacht aan het onderwerp.