Altrecht en Kwintes versterken samenwerking Wlz

22 juli 2021

In een samenwerkingsovereenkomst hebben behandelaar Altrecht en begeleidingsorganisatie Kwintes afspraken gemaakt over het integrale karakter van zorg, wederzijdse afstemming (uiteraard na toestemming van de cliënt), privacy en expertise-uitwisseling. Aanleiding is de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben. Binnen de regio Utrecht ontvangt een grote groep mensen tegelijkertijd behandeling van Altrecht en woonzorg van Kwintes. Een goede aanleiding voor beide partijen om samen om tafel te gaan om de zorg vanuit beide organisaties nog beter op elkaar aan te laten sluiten. Wij hebben er alle vertrouwen in om op deze manier onze goede samenwerking voort te zetten.