ALTRECHT EN COVID

23 november 2021

Altrecht houdt de ontwikkelingen rondom Covid in de gaten en probeert de zorg, die onder grote druk staat, waar mogelijk te continueren. Dit betekent dat we behandelingen zoveel mogelijk proberen door te laten gaan. Wel treffen wij een aantal voorzorgsmaatregelen. Omdat de omstandigheden snel kunnen veranderen, houden wij u via deze pagina op de hoogte.