Altrecht Eetstoornissen Rintveld geeft cursus MANTRA

31 maart 2021

Op 17 mei a.s. geven collega’s van Altrecht Eetstoornissen Rintveld de eerste cursus over de MANTRA. Op 5 juli start de cyclus van een 2e groep.

Wat is de MANTRA
De MANTRA is een bewezen effectieve methodiek voor patiënten met een langdurige eetstoornis (AN). De MANTRA is een cognitief-interpersoonlijke methodiek die de patiënt met behulp van zeven modules helpt om met name te werken aan de factoren die de eetstoornis in stand houden. Deze modules zijn: (1) Start, waarin de motivatie tot verandering wordt onderzocht, (2) Werken met hulp, waarin een passend steunend netwerk wordt samengesteld, (3)Voeding, waarin toegewerkt wordt naar een voedingsplan, (4) Mijn anorexia, waarin het ontstaan van de AN wordt verkend, (5) Een module waarin het formuleren van doelen centraal staat, (6) De verdiepingsfase van emotie, denkstijlen en identiteit en (7) Verder gaan met je leven, over borgen van het geleerde en terugvalpreventie.

Meer informatie over de cursus, de kosten en hoe je je kunt aanmelden.