Utrecht, Willem Arntsz Huis

Het Willem Arntsz Huis ligt midden in het oude stadshart van Utrecht, aan alle kanten is het terrein ingesloten door woningen. Een goed contact tussen de buurtbewoners en medewerkers en patiënten van het Willem Arntsz Huis vinden we van groot belang.

Algemene informatie

In het Willem Arntsz Huis zijn de klinische units voor acute opname, vervolgbehandeling, deeltijdvoorziening en de hostelvoorziening gehuisvest. Daarnaast vindt ook ambulante hulpverlening, waaronder de crisisopvang plaats in dit gebouw.

Informatie over veiligheid

Eén meldnummer overlast zuidelijke binnenstad
In de zuidelijke binnenstad hebben Altrecht, Victas, Catharijnehuis en Leger des Heils afspraken gemaakt om overlast van hun patiënten/bezoekers terug te dringen. Op verzoek van omwonenden van deze instellingen is er één gemeenschappelijk telefoonnummer en e-mailadres ingesteld om overlastmeldingen aan door te geven.
Het meldnummer is 06 – 46 86 99 66, het e-mailadres: overlastmuseumkwartier@gmail.com
Uiteraard kunt u bij overlast ook met de politie bellen 0900 – 8844.
Voor bedreiging, poging tot autokraak, harddrugs gebruik, vernielingen, openbare dronkenschap etc. belt u met 112.

Bij overlast is het belangrijk dat u direct meldt! Genoemde partijen kunnen dan direct actie ondernemen. Als u de volgende dag een melding doorgeeft wordt deze voor registratiedoeleinden gebruikt.

Klienteam

Het Klienteam heeft tot taak om het terrein van het Willem Arntsz Huis en de omliggende straten schoon te houden. Het is een samenwerkingsproject van Altrecht en Bureau Dagloon van Victas. Altrecht, afdeling P&V,  levert de patiënten die schoonmaken en organiseert het Klienteam, een werkmeester van Bureau Dagloon begeleidt de schoonmaakploeg.  Het Klienteam werkt op vrijdagmorgen, ze zijn te herkennen aan de gele hesjes met Altrecht-logo.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de zorg of de locatie, stuur dan een e-mail naar communicatie@altrecht.nl

 

 

vlinder
Home > Buurt > Utrecht

Altrecht en haar buren