Stichting Cliënten-Steunfonds Altrecht

Het Cliëntensteunfonds helpt patiënten van Altrecht die moeten rondkomen van een (te) krap budget. Hierdoor heeft men vaak onvoldoende financiële mogelijkheden. Het Cliëntensteunfonds Altrecht biedt cliënten weer perspectief!

Het Cliëntensteunfonds is voor (ex)patiënten van Altrecht die moeten rondkomen van een (te) krap budget. Hierdoor heeft men vaak onvoldoende financiële mogelijkheden. Zij kunnen onder voorwaarden geld krijgen van het Cliënten-Steunfonds Altrecht.

Beperkingen/voorwaarden
- Voordat een verzoek wordt ingediend moet duidelijk zijn dat er op geen enkele andere instantie een beroep kan worden  gedaan.
- Een bijdrage mag niet dienen om een structureel tekort in een begroting op te lossen.
- Het Cliëntensteunfonds is niet bedoeld voor schuldsanering. Bij een tijdelijke overbrugginstoelage moet altijd al schuldsanering zijn ingezet.
- Het Cliëntensteunfonds geeft geen geld voor vakanties/familiebezoek.

Voorbeelden van aanvragen zijn: (ex)patiënt wil muziek maken, maar zijn gitaar is stuk. Eindelijk weer woonruimte, maar een eigen kamer inrichten blijkt erg duur. Een cursus zou erg nuttig of gewoon leuk zijn om verder te komen. Of de patiënt heeft een bril nodig, of een fiets. Bij diverse geldproblemen kan het Cliëntensteunfonds soms uitkomst bieden.

Aanvragen lopen altijd via de (voormalige) hulpverlener van de (ex)patiënt.

 

 

vlinder
Home > Patiënt en familie > Cliëntensteunfonds

Patiënt en familie